Кафедра англійської мови та методики її навчання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кафедра англійської мови та методики її навчання

Про кафедру

Кафедру англійської мови та методики її навчання створено в 2005 р. як відгалуження кафедри практики іноземних мов, заснованої в 1954 році. У свій час тут працювали досвідчені викладачі-професіонали М.К. Береговенко, І.В. Фомічова, Є.П. Шуст, Л.І. Блощаненко, Д.Г. Войченко, Р.І. Дейко, В.О. Андрієць, І.П. Безлюдний, В.Я. Куценко, І.С.Лозебний, М.Г. Семенова, які зробили вагомий внесок у формування іміджу кафедри та університету в цілому. З 1964  до 1987 кафедру іноземних мов очолювала доцент Єлісєєва В.Л., з 1998 до 2005 р. керівництво кафедрою здійснювала к.п.н., доцент, Заслужений працівник народної освіти України Н.М. Бріт З 2005 до 2015 р. кафедрою керував доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти  України О.І. Безлюдний. На сьогодні кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент А.С. Гембарук. Кадровий склад кафедри нараховує 33 особи професорсько-викладацького та навчально-допоміжного персоналу, з яких 1 – доктор наук, професор, 1 кандидат наук, професор, 14 кандидатів наук, доцентів, 4 — старших викладачів, 9 –  викладачів, 2 – викладача-стажиста, 4 лаборанта.

Кафедра сформувалася у дружній колектив однодумців, здатний вирішувати як науково-теоретичні, так і практичні проблеми, і має добрі традиції щодо організації роботи на всіх рівнях діяльності навчального закладу вищої педагогічної освіти.

СКЛАД КАФЕДРИ

 1. Гембарук Алла Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
 2. Постоленко Ірина Сергіївна – декан факультету іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент
 3. Безлюдний Олександр Іванович –  доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України
 4. Бріт Надія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України
 5. Капелюшна Тетяна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з наукової роботи
 6. Деркач Світлана Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 7. Солодчук Альона Валеріївна– кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана з гуманітарно-соціалізаційної роботи
 8. Шульга Наталя Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 9. Бондарук Яна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник  декана з наукової роботи
 10. Холод Ірина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 11. Комар Олег Станіславович – кандидат філологічних наук, доцент
 12. Сушкевич Ольга Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана з питань міжнародного співробітництва
 13. Бевз Олена Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана з питань педагогічної практики
 14. Прокоф’єв Геннадій Леонідович – кандидат філологічних наук, доцент
 15. Бойко Яків Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент
 16. Процько Євгенія Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, методист заочної та дистанційної освіти,
 17. Коваленко Олександр Васильович – старший викладач
 18. Зевченко Тетяна Михайлівна – старший викладач
 19. Дудик Наталія Терентіївна – старший викладач
 20. Галай Олена Валентинівна– старший викладач, секретар кафедри
 21. Слободяник Олександр Олександрович – викладач
 22. Безрукова Анна Русланівна – викладач, відповідальний консультат за сторінку кафедри, заступник завідувача кафедри із впровадження ІКТ
 23. Пономарьова Оксана Андріївна – викладач
 24. Кобилянська Вікторія Олександрівна – викладач, секретар Ради факультету, заступник завідувача кафедри з виховної роботи
 25. Люшнівська Людмила Михайлівна – викладач
 26. Колісніченко Ангеліна Іванівна – викладач, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи
 27. Ремезовська Надія Миколаївна – викладач, завідувач відділу по роботі з іноземними студентами
 28. Коваленко Наталія Русланівна – викладач
 29. Біленька Юлія Олександрівна – викладач-стажист, заступник завідувача кафедри з профорієнтаційної роботи
 30. Дубовик Людмила Миколаївна – викладач
 31. Коломієць Мальвіна Миколаївна – викладач-стажист, старший лаборант, профорг кафедри
 32. Баліцький Василь Петрович – старший лаборант
 33. Владичина Ольга Олександрівна – лаборант
 34. Мельник Ілона Володимирівна – лаборант
 35. Лагодзінська Вікторія Сергіївна — лаборант

 

 

КОНТАКТИ

Адреса: кімн. 404, вул. Садова, 28, м. Умань, Черкаська обл., 20300

Тел.: (04744) 4-04-93 – деканат
E-mail: kafam.udpu@ukr.net

Google Academy

 

0