Кафедра англійської мови та методики її навчання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кафедра англійської мови та методики її навчання

Про кафедру

Кафедру англійської мови та методики її навчання створено в 2005 р. як відгалуження кафедри практики іноземних мов, заснованої в 1954 році. У свій час тут працювали досвідчені викладачі-професіонали М.К. Береговенко, І.В. Фомічова, Є.П. Шуст, Л.І. Блощаненко, Д.Г. Войченко, Р.І. Дейко, В.О. Андрієць, І.П. Безлюдний, В.Я. Куценко, І.С.Лозебний, М.Г. Семенова, які зробили вагомий внесок у формування іміджу кафедри та університету в цілому. З 1964  до 1987 кафедру іноземних мов очолювала доцент Єлісєєва В.Л., з 1998 до 2005 р. керівництво кафедрою здійснювала к.п.н., доцент, Заслужений працівник народної освіти України Н.М. Бріт З 2005 до 2015 р. кафедрою керував доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти  України О.І. Безлюдний. На сьогодні кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент А.С. Гембарук. Кадровий склад кафедри нараховує 32 особи професорсько-викладацького та навчально-допоміжного персоналу, з яких 1 – доктор наук, професор, 10 кандидатів наук, доцентів, 5 – кандидатів наук, 4 — старших викладачів, 6 –  викладачів, 1 – викладач-стажист, 5 лаборантів.

Кафедра сформувалася у дружній колектив однодумців, здатний вирішувати як науково-теоретичні, так і практичні проблеми, і має добрі традиції щодо організації роботи на всіх рівнях діяльності навчального закладу вищої педагогічної освіти.

СКЛАД КАФЕДРИ

 1. Гембарук Алла Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
 2. Постоленко Ірина Сергіївна – декан факультету іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент
 3. Безлюдний Олександр Іванович –  доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України
 4. Бріт Надія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України
 5. Капелюшна Тетяна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з наукової роботи
 6. Деркач Світлана Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 7. Солодчук Альона Валеріївна– кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з профорієнтаційної роботи
 8. Шульга Наталя Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри із впровадження ІКТ
 9. Бондарук Яна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник  декана з наукової роботи
 10. Холод Ірина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана з питань довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи
 11. Комар Олег Станіславович – кандидат філологічних наук, доцент
 12. Сушкевич Ольга Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана з питань міжнародного співробітництва
 13. Бевз Олена Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана з питань педагогічної практики
 14. Прокоф’єв Геннадій Леонідович – кандидат філологічних наук, доцент.
 15. Бойко Яків Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент
 16. Процько Євгенія Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, методист заочної та дистанційної освіти,
 17. Коваленко Олександр Васильович – старший викладач
 18. Зевченко Тетяна Михайлівна – старший викладач
 19. Дудик Наталія Терентіївна – старший викладач
 20. Галай Олена Валентинівна– старший викладач, секретар кафедри
 21. Слободяник Олександр Олександрович – викладач, заступник декана з гуманітарно-соціалізаційної роботи
 22. Безрукова Анна Русланівна – викладач, відповідальний консультат за сторінку кафедри
 23. Пономарьова Оксана Андріївна – викладач
 24. Кобилянська Вікторія Олександрівна – викладач
 25. Кравчук Інна Олександрівна – викладач, заступник завідувача кафедри з міжнародної діяльності
 26. Колісніченко Ангеліна Іванівна – викладач
 27. Біленька Юлія Олександрівна – викладач-стажист
 28. Коломієць Мальвіна Миколаївна – викладач-стажист, лаборант
 29. Бойко Ольга Володимирівна – старший лаборант
 30. Баліцький Василь Петрович – старший лаборант
 31. Гусятинська Ольга Василівна – лаборант
 32. Лагодзінська Вікторія Сергіївна — лаборант

 

 

КОНТАКТИ

Адреса: кімн. 404, вул. Садова, 28, м. Умань, Черкаська обл., 20300

Тел.: (04744) 4-04-93 – деканат
E-mail: kafam.udpu@ukr.net

 

0