Кафедра англійської мови та методики її навчання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кафедра англійської мови та методики її навчання

НАВЧАННЯ

Кафедра англійської мови та методики її навчання знаходиться в постійному пошуку нових форм організації академічної діяльності, яка є пріоритетним напрямом розвитку вищих закладів освіти.

Сучасні технології навчання, які використовуються викладачами кафедри у навчальному процесі при викладанні фахових дисциплін, зорієнтовані на особистість студента, створення умов для його самовираження і розвитку, при якому прагнення постійно оптимізувати навчальний процес з урахуванням особливостей інформаційного суспільства зумовлює потребу в нових технологіях навчання. Викладачі кафедри успішно зреалізовують в навчальному процесі поєднання різноманітних інноваційних технологій, таких як особистісно-орієнтована, діалогічна, інтерактивна та ін.

Кафедрою англійської мови та методики її навчання широко використовується комунікативно-орієнтований метод, який ґрунтується на використанні мультимедійних технологій, організації самостійної роботи студентів у лінгафонній комп’ютерній лабораторії, програмно-педагогічному забезпеченні навчального процесу та створенні банку автентичних довідково-інформаційних джерел.