Кафедра англійської мови та методики її навчання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кафедра англійської мови та методики її навчання

Навчальні курси

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін:

1.     Практична граматика

2.     Практика усного та писемного мовлення

3.     Практичний курс англійської мови

4.     Практична фонетика

5.     Іноземна мова

6.     Теоретична фонетика

7.     Країнознавство

8.     Історія мови

9.     Історія англійської мови

10. Теорія і практика перекладу

11.  Вибрані питання теорії і практики  перекладу

12.  Англійська діалектологія

13.  Методика викладання іноземних мов

14.  Методика навчання англійської мови

15.  Методика навчання англійської мови у вищій школі

16.  Методика викладання англійської мови

17.  Шкільний курс англійської мови в ЗОШ  І ступеня

18.  Інтерпретація тексту

19.  Аналіз підручників з англійської мови

20.  Аналіз публіцистичного тексту