Кафедра англійської мови та методики її навчання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кафедра англійської мови та методики її навчання

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра англійської мови та методики її навчання здійснює входження в міжнародну систему освіти і науки на засадах Болонського процесу та в контексті світових інтеграційних процесів. Маючи роботу по встановленню міжнародних зав’язків за обов’язковий компонент своєї діяльності і працюючи на терені того державного стандарту щодо встановлення міжнародних контактів з освітніми установами закордону, який уже склався в Україні, підрозділ організовує свою роботу за такими вже традиційними напрямами:

  • підвищення кваліфікаційного рівня науково-педагогічних працівників у зарубіжних освітніх закладах;
  • спільна із зарубіжними партнерами підготовка фахівців;
  • міжнародні наукові конференції, симпозіуми та робочі зустрічі;
  • членство у міжнародних адміністративних структурах, асоціаціях, товариствах, зокрема у: Міжнародній асоціації викладачів англійської мови TESOL; Міжнародній асоціації вчителів англійської мови як іноземної (IATEFL); Українській асоціації дослідників освіти (UERA);
  • участь викладачів у міжнародних програмах, проектах та фондах, серед яких: Eminence, Erasmus+, «Програма подвійного диплому», тощо;
  • співробітництво з міжнародними організаціями та інституціями України і закордону.                                                                                                                          

З 2013 року кафедра англійської мови та методики її навчання є учасником спільного проекту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний учитель нового покоління». Членами робочої групи проекту є завідувач кафедри, к. пед. н., доцент  Гембарук А.С. та к. пед. н., доцент Бевз О.П. Учасниками проекту є  к. пед. н., доц. Капелюшна Т.В., к. пед.  н., доц. Деркач С.П., к. ф. н., доц. Комар О.С., к. пед.  н., доц. Холод І.В., ст. викладач Коваленко О.В., викладачі Слободяник О.О.,Колісніченко А.І. та Кобилянська В.О. У рамках проекту викладачі кафедри успішно здійснюють пілотування інноваційної програми з методики навчання англійської мови. Окрім опанування сучасними методами навчання, студенти розвивають критичне мислення та креативність, покращують навички вирішення проблем та завдань, розвивають здатність прийняття рішень.

Кафедра англійської мови та методики її навчання забезпечує викладання фахових дисциплін для студентів-іноземців.

               

Викладачі кафедри проходять стажування за кордоном у Великій Британії, США, Португалії, Республіці Польща, Латвії; публікують результати своїх досліджень в авторитетних іноземних виданнях; беруть участь у міжнародних конференціях, семінарах і тренінгах. Все це дає можливість професорсько-викладацькому складу кафедри ознайомитися з інноваційними педагогічними технологіями та методами викладання, а також поділитися власним досвідом із європейськими колегами.